Medling är en obligatorisk verksamhet som innebär en skyldighet att erbjuda medling till gärningsmän under 21 år. Det är frivilligt för både gärningsman och brottsoffer att delta och medling är ett komplement till rättsprocessen. Socialkontoret har en samordnare för medling.

Kontakt:
Anneli Englund
Telefon: 011-15 15 19