Polisens utredningar när en ungdom under 15 år är misstänkt för brott regleras i 31 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Där står till exempel att polisen ska utreda om det gäller allvarligare brott. Socialnämnden kan begära en polisutredning om det kan ha betydelse för att avgöra den unges behov.