Överenskommelse om samverkan

Den samverkan som pågår i vardagen mellan professionerna och i olika verksamheter är ofta mycket viktig för att barn ska få det stöd de har rätt till.

Några förutsättningar för att samverkan ska vara väl fungerande och stabil över tid är tydlig styrning på alla ledningsnivåer och struktur i form av exempelvis rutiner för samverkan. Det behövs också samsyn, det vill säga att det finns en gemensam värdegrund och tillit till varandra.

Socialkontoret, vård- och omsorgskontoret, kultur- och fritidskontoret och utbildningskontoret i Norrköpings kommun, Region Östergötland och Polisen i Östergötland har kommit överens om hur samverkan för barn och unga ska organiseras och styras. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ansvaret, beskriva gemensamma utgångspunkter och strukturer för att barn i behov av stöd ska få de insatser de behöver och har rätt till.

Här kan du läsa överenskommelsen i sin helhet:

Överenskommelsen i sin helhetPDF (pdf, 3.5 MB)

OrganisationsskissPDF (pdf, 179.4 kB)

Kontakt

Läs mer:

Samverka för barns bästa
En vägledning från Socialstyrelsen

SSÖ - uppdragsbeskrivningPDF (pdf, 253.8 kB)