Här kan du få hjälp och stöd - Norrköpings kommun Tycker du att socialkontorets verksamheter är svåra att förstå sig på? Här kan du bland annat få information om varför socialkontoret finns, vad en socialsekreterare gör, vad socialkontoret kan erbjuda dig och vilken hjälp du har rätt till att få.
Besök Koll på soc