Här kan du få hjälp och stöd - Norrköpings kommun Barn och unga kan vända sig hit för att chatta, mejla eller prata anonymt om till exempel

  • hur ni upplever socialtjänsten eller hälso-och sjukvården
  • era rättigheter

Telefon: 020-120 06 06

Läs mer på vår webb - IVO