Här kan du få hjälp och stöd - Norrköpings kommun 1177 är en sjukvårdsrådgivning som svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Du når dit via telefonnummer 1177.

Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.
1177.se - Råd om vård från Sveriges landsting