Här kan du få hjälp och stöd - Norrköpings kommun BUP tar emot barn och ungdomar upp till 18 år med olika psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken