Här kan du söka hjälp

I Norrköping finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du inte mår bra. Du kan också kontakta ungdomsmottagningen, UMO, som finns på nätet.

Socialkontoret

Genom socialkontoret kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.


Rådgivning, stöd och behandling

Socialkontorets utförarverksamhet erbjuder rådgivning, stöd och behandling till barn, ungdomar och deras familjer.

Barn och ungdom - utförare når du på telefon: 011-15 20 00 
Ring och lyssna på talsvaret för telefontider.


Elevhälsan inom skolan

​Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via barnets skola.


Barnhälsan

Barnhälsan vänder sig till barn upp till 12 år och deras familjer. På Barnhälsan arbetar psykologer, socionomer och sjuksköterskor. Alla på Barnhälsan arbetar under tystnadsplikt och besöken hos oss är kostnadsfria.


Ungdomshälsan

Samtalsbehandlarna på Ungdomshälsan tar emot ungdomar till och med 21 år. Den medicinska personalen träffar ungdomar till och med 25 år. Till Ungdomshälsan kan du gå om du vill ha någon att prata med. Här kan du bland annat få hjälp gällande relationer, stress, ångest, alkohol och droger, sex, sexuella övergrepp, graviditet, HBT-frågor, och preventivmedel.


Stöd vid funktionsnedsättning

Norrköpings kommun erbjuder många olika sorters stöd till dig som har en funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer.

Stöd för dig som brottsoffer

Norrköpings kommun har ett avtal med Brottsofferjouren Östra Östergötland. Här kan du läsa mer.

Vårdcentraler

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till din vårdcentral. Här hittar du vårdcentraler nära dig.

Andra verksamheter i Norrköping

Se även