På familjerättsenheten utreds frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. Syftet med utredningen är att domstolen ska få ett beslutsunderlag. Utredningen fokuserar på barnets behov.

Broschyr om utredningar om vårdnad, boende och umgängePDF (pdf, 534.2 kB)