Norrköpings umgängesstöd är en verksamhet för barn vars föräldrar inte lever tillsammans och som inte kan ordna ett naturligt umgänge. Syftet med umgängesstöd är att skapa goda möten och stärka banden mellan barnet och den förälder barnet inte bor tillsammans med.

Norrköpings umgängesstöd är öppet tisdags- och torsdagskvällar samt varannan lördag för tidsbokade umgängen. Adressen är Gymnastikgatan 14, Norrköping. Umgänge hos Norrköpings umgängesstöd sker genom ett tingsrättsbeslut eller genom ansökan om bistånd hos socialkontorets mottagning.