Vårdnad, boende och umgänge

Efter en skilsmässa beslutar föräldrar tillsammans om var barnet ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska vara. Om föräldrarna inte är överens kan de vända sig till familjerättsenheten som kan erbjuda samarbetssamtal och i vissa fall samverkansteam.

Här nedan kan du läsa mer om vilket stöd du kan få.

Kontakt