Faderskap och föräldraskap

När ett barn med ogifta föräldrar föds i Norrköping meddelar Skatteverket familjerättsenheten, som då tar kontakt med mamman till barnet. Mamman ombeds ta kontakt med familjerättsenheten för att fastställa faderskapet.

När två kvinnor får barn tillsammans, genom insemination eller IVF via Region Östergötland, fastställs föräldraskap om mammans maka eller sambo lämnat samtycke till behandlingen.

Boka tid hos familjerättsenheten för att underteckna faderskaps- eller föräldraskapshandlingar, telefon 011-15 22 63

Om det råder osäkerhet om vem som är pappa ska rättsgenetisk undersökning inledas. När ett barn föds till föräldrar som är ogifta är mamman ensam vårdnadshavare. I samband med faderskapsbekräftelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras. Om föräldrarna är gifta behöver inte faderskapet fastställas.

Information om faderskap till föräldrarPDF (pdf, 598.3 kB)

Kontakt