Handläggaren på familjerättsenheten gör en uppföljningsrapport när barnet varit i familjen i ett halvår. Vissa länder kräver ytterligare rapporter.