När barnet kommit till familjen ska du återigen ta kontakt med din handläggare på familjerättsenheten. I vissa fall behöver tingsrätten fatta beslut om adoption, vilket sker efter ansökan från de blivande adoptivföräldrarna.