Adoption

Översikt - Steg 6 av 7

6. Adoption av styvbarn

Om du vill adoptera din makes eller makas barn ska du göra en ansökan hos tingsrätten. Innan tingsrätten tar ett beslut får familjerättsenheten i uppdrag att inkomma med ett yttrande om adoption är till barnets bästa.

Ansök hos tingsrätten.

Kontakt