Adoption

Översikt - Steg 5 av 7

5. Uppföljning efter ett halvår

Handläggaren på familjerättsenheten gör en uppföljningsrapport när barnet varit i familjen i ett halvår. Vissa länder kräver ytterligare rapporter.

Kontakt