Adoption

Översikt - Steg 4 av 7

4. Ansök om adoption enligt svensk lag

När barnet kommit till familjen ska du återigen ta kontakt med din handläggare på familjerättsenheten. I vissa fall behöver tingsrätten fatta beslut om adoption, vilket sker efter ansökan från de blivande adoptivföräldrarna.

Kontakt