Adoption

Översikt - Steg 3 av 7

3. Beslut om medgivande

När det finns ett beslut om medgivande aktiverar du kontakten med en adoptionsorganisation som hjälper till med utlandskontakten. Efter att du har fått ett barnförslag från adoptionsorganisationen ska du kontakta din handläggare på familjerättsenheten. Familjerätten ska då intyga att förhållandena är oförändrade och att adoptionsprocessen kan fortsätta.

Kontakt