Adoption

Översikt - Steg 2 av 7

2. Ansökan om medgivande

För att få adoptera ett barn med hemvist utomlands behöver du kontakta familjerättsenheten. Då får du information om obligatorisk föräldrautbildning och adoptionsprocessen. Efter genomgången utbildning inleds en utredning.

I utredningen berättar du om varför du vill adoptera och dina tankar om vad adoption av ett barn med hemvist utomlands innebär. Utredningen ska också innehålla information om din bakgrund och aktuella situation. En kontroll i social- och polisregister sker och du ska visa läkarintyg rörande ditt hälsotillstånd.

Socialnämndens behandlingsutskott fattar beslut med utredningen som grund. Utredningen fungerar också som en presentation av de blivande adoptivföräldrarna i barnets ursprungsland.

Ansök om medgivande genom att ta kontakt med en familjerättssekreterare.

Ring familjerättsenheten på telefonnummer 011-15 61 91, och fråga efter en familjerättssekreterare.

Kontakt