Familjehemsenheten söker

Familjehemsenheten söker ständigt nya familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Just nu söker vi

  • Kontrakterat familjehem
    Vi söker två familjer för heltidsuppdrag som kontrakterat familjehem. Läs mer här: Du som vill bli kontrakterat familjehem.
  • Familjehem
    Vi söker familjehem, d.v.s. familjer som kan öppna sitt hem för ytterligare familjemedlemmar. Just nu är vi i stort behov av familjer som kan ta emot syskon i olika åldrar. Då syskon inte alltid kan placeras i samma hem söker vi även familjer med intresse för att samarbeta och ha tät kontakt med ett annat familjehem.
  • Kontaktfamiljer
    Vi söker er som har möjlighet att ta emot ett barn eller syskonpar en till två helger per månad.

Stöd i familjehemsuppdraget

I familjehemsuppdraget erbjuds, förutom regelbunden kontakt med socialsekreterare och familjehemssekreterare, handledning och stöd av en familjehemskonsult, som även kan nås utanför kontorstid. Familjer som inte tidigare har haft uppdrag erbjuds familjehemsutbildning.

Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta familjehemsenheten. Telefon 011-15 61 71
eller e-post: familjehemsenheten@norrkoping.se

Kontakt