Familjehemsenheten söker

Familjehemsenheten söker ständigt nya familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Just nu söker vi

  • Familjehem
    Vi söker familjehem till barn i alla åldrar. Just nu finns ett extra stort behov av familjer som kan ta emot ett spädbarn eller ett barn i åldern 10-12 år.
  • Kontaktfamiljer
    Vi söker familjer med möjlighet att ta emot ett barn en till två helger per månad.

Stöd i familjehemsuppdraget

I familjehemsuppdraget erbjuds, förutom regelbunden kontakt med socialsekreterare och familjehemssekreterare, handledning och stöd av en familjehemskonsult, som även kan nås utanför kontorstid. Familjer som inte tidigare har haft uppdrag erbjuds familjehemsutbildning.

Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta familjehemsenheten. Telefon 011-15 61 71
eller e-post: familjehemsenheten@norrkoping.se

Kontakt