Familjehemsenheten söker

Familjehemsenheten söker ständigt nya familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Just nu söker vi

  • Familjehem
    Vi söker familjehem till barn i alla åldrar. Just nu finns ett extra stort behov av familjer som kan ta emot syskonpar.
  • Kontaktfamiljer
    Vi söker familjer med möjlighet att ta emot ett barn en till två helger per månad.
  • Kontrakterade familjehem
    Vi söker familjer som vill bli kontrakterat familjehem. Du läser mer om det här.

Stöd i familjehemsuppdraget

I familjehemsuppdraget erbjuds, förutom regelbunden kontakt med socialsekreterare och familjehemssekreterare, handledning och stöd av en familjehemskonsulent, som även kan nås utanför kontorstid. Familjer som inte tidigare har haft uppdrag erbjuds familjehemsutbildning.

Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta familjehemsenheten. Telefon 011-15 61 71
eller e-post: familjehemsenheten@norrkoping.se

Kontakt
Kontaktcenter
Familjehemsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 13
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Relaterat