I anslutning till familjehemsutredningen ges det blivande familjehemmet en grundutbildning. Utbildningen, som består av åtta sammankomster, anordnas av familjehemsenheten cirka en gång per termin. Se även socialstyrelsens utbildningsmaterial:
Ett hem att växa i - grundutbildning för jour- och familjehem