Familjehemmet har främst kontakt med den socialsekreterare som ansvarar för det placerade barnet, men varje familjehem har också en särskild familjehemssekreterare att vända sig till. I uppdraget som familjehem finns möjlighet att få stöd av en familjehemskonsulent och i särskilda fall kan även extern handledning sättas in under en period.