Inledningsvis när ett familjehemsuppdrag startar, eller ifall ett uppdrag är särskilt krävande, kan familjehemmet få extra stöd av en familjehemskonsulent. Familjehemsenheten har två familjehemskonsulenter som arbetar med att stötta familjehemmen, till exempel genom telefonrådgivning och hembesök. De kan även hjälpa till i kontakter och umgängen. Familjehemskonsulenterna går att nå på vardagar samt kvälls- och helgtid.