Sedan hösten 2014 är två familjehemskonsulenter anställda på familjehemsenheten för att kunna ge extra stöd till familjehemmen. Familjehemskonsulenterna har lång yrkeserfarenhet och bred kunskap om socialt arbete med barn och ungdomar. De kan stötta genom telefonrådgivning, hembesök eller med att hjälpa till i kontakter och umgängen. Familjehemskonsulenterna går att nå på vardagar samt kvälls- och helgtid.

Inledningsvis i ett familjehemsuppdrag erbjuds familjehemmet kontakt med en familjehemskonsulent. Efter några kontakter utvärderas om familjehemmet behöver fortsatt stöd eller någon annat stöttning. Även i familjehemsuppdrag som pågått under längre tid finns möjligheten att få råd och stöd av en familjehemskonsulent. Det kan vara i akuta situationer, men också när det gäller mer ”vardagliga” frågor – familjehemskonsulenterna finns för att hjälpa familjehemmen både i stort och i smått.

Om du har uppdrag som familjehem eller jourhem i Norrköpings kommun är du välkommen att kontakta familjehemskonsulenterna Arne och Catrine:

Arne Jansson Kalén, telefon: 011-15 21 25
Catrine Alexandersson, telefon: 011-15 21 79