Om du har ett uppdrag som familjehem och utöver kontakten med din familjehemssekreterare och familjehemskonsult önskar extern handledning ska du kontakta din familjehemssekreterare för mer information.