Du som är uppdragstagare

Här finns information till dig som är uppdragstagare för familjehemsenheten, Norrköpings kommun.​

Stöd till familjehem

Handledning

Om du har ett uppdrag som familjehem och utöver kontakten med din familjehemssekreterare och familjehemskonsult önskar extern handledning ska du kontakta din familjehemssekreterare för mer information.

Stöd av familjehemskonsulent – även kvällstid och helger

Sedan hösten 2014 är två familjehemskonsulenter anställda på familjehemsenheten för att kunna ge extra stöd till familjehemmen. Familjehemskonsulenterna har lång yrkeserfarenhet och bred kunskap om socialt arbete med barn och ungdomar. De kan stötta genom telefonrådgivning, hembesök eller med att hjälpa till i kontakter och umgängen. Familjehemskonsulenterna går att nå på vardagar samt kvälls- och helgtid.

Inledningsvis i ett familjehemsuppdrag erbjuds familjehemmet kontakt med en familjehemskonsulent. Efter några kontakter utvärderas om familjehemmet behöver fortsatt stöd eller någon annat stöttning. Även i familjehemsuppdrag som pågått under längre tid finns möjligheten att få råd och stöd av en familjehemskonsulent. Det kan vara i akuta situationer, men också när det gäller mer ”vardagliga” frågor – familjehemskonsulenterna finns för att hjälpa familjehemmen både i stort och i smått.

Om du har uppdrag som familjehem eller jourhem i Norrköpings kommun är du välkommen att kontakta familjehemskonsulenterna Arne och Catrine:

Arne Jansson Kalén, telefon: 011-15 21 25
Catrine Alexandersson, telefon: 011-15 21 79

Skriftlig information till dig som är familjehem

Det finns så många praktiska frågor när man är familjehem. Läs gärna socialstyrelsens utbildningsmaterial. Om du inte hittar det du söker är du naturligtvis välkommen att kontakta en familjehemssekreterare.

Ett hem att växa i - grundutbildning för jour- och familjehem

Läsvärt och länkar
  • En viktig uppgift för dig som uppdragstagare är att hjälpa barnet till en bra utbildning. Att läsa för barnen och uppmuntra dem att själva läsa är en av framgångsfaktorerna för en lyckad skolgång. Länk till bibliotekets sida där du kan hitta lästips
  • En del barn har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Attention är en intresseorganisation och på deras hemsida finns värdefull information. Attention - riks
  • Det finns intresseorganisationer för dem som har uppdrag som familjehem. Två av dem finns länkar till här: Familjehemmens riksförbund och Faco

Ge tips!

Vi vill ständigt förbättra vår verksamhet och tar gärna emot dina synpunkter. Kontakta familjehemsenheten på telefon 011-15 61 71 eller skicka e-post.

Kontakt
Kontaktcenter
Familjehemsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 13
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping