Norrköpings Umgängesstöd vänder sig till barn som av olika anledningar inte bor tillsammans med en eller båda sina föräldrar. Med umgängesstödet kan barn och föräldrar få stöd under sitt umgänge och blir hjälpta med att stärka banden mellan dem så att fortsatt kontakt eller umgänge utanför verksamheten kan bli möjlig.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning på Vikboplan 13 om du vill veta mer.

Kontakt:
Dagtid kan du ringa till socialkontoret.
Telefon 011-15 26 15
Måndag–fredag kl. 9-12 samt kl. 13-16 för råd och stöd.