Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa är det i första hand föräldrarna som tillsammans beslutar om var barnet ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska vara. Det är viktig att fokus är på barnets bästa och på barnets rätt att ha en relation med båda sina föräldrar.

Ibland kan det vara svårt att komma överens. Om ni inte är överens om hur vårdnad, boende eller umgänge ska se ut kan ni vända sig till familjerätten som till exempel kan erbjuda samarbetssamtal.

Kontakt