Våld i nära relationer

Våld i nära relation kan ta sig uttryck på många olika sätt. Det kan handla om fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och/eller ekonomiskt våld. Det finns stöd för dig som utsätts för våld, för dig som utövar våld i nära relation och för barn och unga i en familj där någon utövar våld.

Barn påverkas av att uppleva våld i familjen. Att vara med om att ens förälder blir misshandlad är skadligt för barnet. Hemmet blir inte en trygg plats för barn som tvingas att se, höra eller på något annat sett förstå att föräldern eller någon närstående blir utsatt för våld. Om ditt barn har varit med om skrämmande och hotfulla upplevelser kan det hjälpa barnet att få prata om det som hänt.

Kontakt