Spegeln bedrivs tillsammans med utbildningskontoret och riktar sig till ungdomar i åldern 16-20 år som har omfattande social problematik och en problematisk skolgång. Spegeln erbjuder skolformen individuellt alternativ med förstärkt socialt stöd.

Läs mer på Spegelns blogg.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Vill du veta mer? Hör av dig till rektorn eller socialkontorets mottagning på Vikboplan 13.

Kontakt rektor:
Camilla Rejsmar
Tfn: 0767-72 84 09

Kontakt:
Dagtid kan du ringa till socialkontoret.
Telefon 011-15 26 15
Måndag–fredag kl. 9-12 samt kl. 13-16 för råd och stöd.