Socialkontorets utförarverksamhet erbjuder rådgivning, stöd och behandling till barn, ungdomar och deras familjer.

Barn och ungdom - utförare når du på telefon: 011-15 20 00
Ring och lyssna på talsvaret för telefontider.