Stöd i föräldraskapet

Som förälder är du viktig för dina barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder man vill vara. Då kan man behöva stöd i sitt föräldraskap.

Familjer kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp varierar. Det kan handla om allt från att vilja bolla frågor med andra föräldrar till att behöva kvalificerat stöd för att se barnets behov och orka vara förälder. Oavsett hur ditt behov ser ut är det bra att söka stöd som tidigt som möjligt.

Det finns flera verksamheter i Norrköping som erbjuder olika typer av stöd i föräldraskap. Här kan du läsa mer om dem.

Kontakt