Barn och föräldrar kan behöva stöd vid en separation. Samverkansteam vid separation erbjuder ett tvärprofessionellt stöd och strävar efter att skapa skräddarsydda insatser.

Här hittar du mer information om Samverkansteam