Samarbetssamtal för föräldrar handlar om att komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och barns försörjning utan att behöva vända sig till domstol. Målet med samtal är också att föräldrar ska hitta former för att kunna samarbeta kring barnen. Det är barnens bästa och barnens behov som är i fokus i samtalen.

Här hittar du mer information om Samarbetssamtal