När flera är berörda av ett bekymmer och inte hittar någon gemensam väg framåt finns hjälp att få. Vi som jobbar i Norrköpings Nätverkslag är vana samtalsledare som förbereder och leder lugna möten där alla får prata och lyssna. Vi ger möjlighet till ett bra samtal med de involverande, där vi tillsammans skapar delaktighet, ökad förståelse och hopp om nya möjligheter i en svår situation.

Läs mer på Norrköpings Nätverkslag