Om ni inte kommer överens om hur ni ska göra med barnen efter en skilsmässa eller separation kan ni vända er till familjerätten. De erbjuder exempelvis rådgivande samtal, samarbetssamtal och samverkansteam.

Familjerätten