Barn i föräldrars fokus (BiFF) är en utbildning som erbjuds föräldrar i konflikt efter separation och som har behov av att kunna utveckla redskap för att komma överens om frågor som rör ert barn.

För mer information kontakta familjerättsenheten