Separation och skilsmässa

Vid en separation eller skilsmässa hamnar föräldrar ofta i kris och kan behöva hjälp att kommunicera och se barnets perspektiv och behov.

Förändringar i familjen och vardagen kan göra att barnen känner sig ledsna, oroliga eller arga. Som förälder kan man känna osäkerhet kring hur man kan stödja sitt barn på bästa sätt. Ibland kan det kännas svårt att räcka till när man själv befinner sig i kris. Det kan då underlätta att få stöd av någon.

Här nedanför finns tips på var du kan vända dig.

Kontakt