Oro för ditt eget barn

Barnen är det käraste vi har och som förälder önskar man att det ska gå bra i livet för dem.

Ofta oroar föräldrar sig, ibland blir oron starkare och man kan då behöva prata med någon. Oron kan bestå av en rad olika saker. Till exempel att barnet inte mår psykiskt bra, att beteendet förändrats, att barnet inte utvecklas, att man har mycket konflikter, eller att barnet utsätter sig för risker.

Om du känner oro är kan det hjälpa att prata med någon du har förtroende för. Det är också bra att ta kontakt så tidigt som möjligt och rådgöra med någon av verksamheterna nedan.

Kontakt