Oro för ditt eget barn

Som förälder kanske du oroar dig ofta för sina barn. När oron blir starkare kan du behöva prata med någon.

Oron kan bestå av en rad olika saker, till exempel att

  • barnet inte mår psykiskt bra,
  • beteendet förändrats,
  • barnet inte utvecklas,
  • man har mycket konflikter
  • eller att barnet utsätter sig för risker.

Prata med någon

Om du känner oro kan det hjälpa att prata med någon du har förtroende för. Det är bra att ta kontakt så tidigt som möjligt och för att få råd och stöd. I kommunen finns det flera verksamheter som du kan vända dig till, beroende på vad din oro gäller.

Alkohol och droger

Du som förälder kan vända dig till Moa-mottagningen om du behöver råd eller stöd kring barnet och alkohol och droger.

Läs mer om Moa-mottagningen

Anhörigstöd

När familj och vänner behöver hjälp och stöd är du som anhörig ofta ovärderlig, men att vara den som hjälper kan ibland kännas tungt. Anhörig- och kunskapscenter finns till för dig är anhörig.

Läs mer om Anhörig- och kunskapscenter

Barnets psykiska hälsa eller välmående

Barnhälsan erbjuder stöd till familjer med barn i åldern 6-14 år.

Läs mer om Barnhälsan

Flera inblandade och svårt att komma överens

Nätverkslaget hjälper till med att förbereda och leda lugna möten där alla får prata och lyssna.

Läs mer om nätverkslaget

Gravid eller nyligen fått barn

Spädbarnsverksamheten vänder sig till den som är gravid eller nyligen fått barn och behöver stöd i sin anknytning och föräldraroll. Verksamheten erbjuder stöd både enskilt och i grupp.

  • Telefon: 010-104 06 78
  • Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 5, Norrköping

Rådgivning, stöd och behandling till barn, ungdomar och deras familjer

Prata med barn- och ungdomsverksamhetens utförardel för mer information om vad de kan hjälpa dig med.

  • Telefon: 011-15 20 00
  • Telefontider: Måndagar 15.00-16.00 och torsdagar 8.30-9.30

Råd och stöd på familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för alla familjer med barn 0-6 år. Här kan barnen träffa lekkamrater samtidigt som de vuxna kan knyta kontakter och få råd och stöd i föräldrarollen. På familjecentralen finns barnhälsovård, öppen förskola och socialkontoret.

Hitta familjecentraler

Stödsamtal, familjebehandling eller stöd i hemmet

Barn- och familjeteamen erbjuder stöd till föräldrar, barn och ungdomar.

Det här stödet kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer, ring 011-15 00 00.

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00

Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping