Misstänker du att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänsten.
Telefon: 011-15 26 15

Du har som privatperson rätt att vara anonym när du anmäler. Tänk då på att inte uppge några uppgifter som kan härleda informationen till dig såsom namn, adress, telefonnummer eller mejladress.

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialtjänsten, utan att namnge familjen.

Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta polis (112), socialkontor eller socialjour (utanför kontorstid). Polisen måste alltid ta kontakt med socialtjänsten när det rör barn som kan fara illa.

Anmälan om barn som far illa