Oro för barn som far illa

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro för att barn eller ungdomar inte har det tillräckligt bra. Ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till och när föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge stöd i föräldraskapet.

Det kan också vara så att man tror att barnet eller ungdomen utsätter sig för risker, till exempel använder droger, och då kan behöva stöd eller skydd av den anledningen.

 

Om du är orolig för ett barn

Misstänker du att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. Det gör du dagtid till socialkontoret via kontaktcenter på telefonnummer: 011-15 00 00

Det är socialtjänsten som ansvarar för att utreda barns behov av stöd och skydd. Om du är orolig för att ett barn kan fara illa bör du som privatperson anmäla det till socialtjänsten. Du har som privatperson rätt att vara anonym när du anmäler. Tänk då på att inte uppge några uppgifter som kan härleda informationen till dig såsom namn, adress, telefonnummer eller mejladress.

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialtjänsten, utan att namnge familjen.

Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta polis (112), socialkontor eller socialjour (utanför kontorstid). Polisen måste alltid ta kontakt med socialtjänsten när det rör barn som kan fara illa.

Så här anmäler du om ett barn far illa

Kontakt