Oro för barn som far illa

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro för att barn eller ungdomar inte har det tillräckligt bra. Ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till och när föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge stöd i föräldraskapet.

Det kan också vara så att man tror att barnet eller ungdomen utsätter sig för risker, till exempel använder droger, och då kan behöva stöd eller skydd av den anledningen.

Det är socialtjänsten som ansvarar för att utreda barns behov av stöd och skydd. Om du är orolig för att ett barn kan fara illa bör du som privatperson anmäla det till socialtjänsten. Om du är osäker på vad du ska göra kan du alltid ringa och rådfråga anonymt (det vill säga inte uppge ditt namn).

Kontakt