Du ska alltid i första läget prata med rektor på skolan eller någon annan vuxen du litar på på skolan.

Information om grundskolan

Information om gymnasieskolan

Information om barnomsorg och förskola