Barnets skolgång

Det finns en mängd orsaker som kan göra att skolgången blir svår eller en utmaning för ditt barn. Det kan handla om att barnet inte mår bra, att familjen är i kris eller att barnet utsätts för kränkande behandling. Oavsett förutsättningar har barnet rätt till utbildning. Ibland kan skolgången behöva anpassas för att barnet ska få den rättigheten tillgodosedd. Det är rektor på barnets skola som ansvarar för skolgången. Som förälder kan du få hjälp att stödja ditt barns skolgång.

Kontakt