Barnets skolgång

Det finns en mängd orsaker som kan göra att skolgången blir svår eller en utmaning för ditt barn. Det kan handla om att barnet inte mår bra, att familjen är i kris eller att barnet utsätts för kränkande behandling. Oavsett förutsättningar har barnet rätt till utbildning. Ibland kan skolgången behöva anpassas för att barnet ska få den rättigheten tillgodosedd. Det är rektor på barnets skola som ansvarar för skolgången. Som förälder kan du få hjälp att stödja ditt barns skolgång.

Kontakta skolans rektor

Du ska alltid i första läget prata med rektor på skolan eller någon annan vuxen du litar på på skolan.

Information om grundskolan

Information om gymnasieskolan

Information om barnomsorg och förskola

Elevhälsan

Elevhälsa ska erbjudas alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet.

Kontaktuppgifter till elevhälsan finns på din skolas hemsida. Du kan också kontakta Centrala barn- och elevhälsan via mail här:

Skicka e-post

Elevhälsan

Norrköpings Nätverkslag

När flera är berörda av ett bekymmer och inte hittar någon gemensam väg framåt finns hjälp att få. Vi som jobbar i Norrköpings Nätverkslag är vana samtalsledare som förbereder och leder lugna möten där alla får prata och lyssna. Vi ger möjlighet till ett bra samtal med de involverande, där vi tillsammans skapar delaktighet, ökad förståelse och hopp om nya möjligheter i en svår situation.

Läs mer på Norrköpings Nätverkslag

BUSS-teamet (Barn, ungdomar i social samverkan)

BUSS-teamet vänder sig till barn i förskoleklass till och med årskurs nio som har komplex social problematik. Insatsen bygger på ett systemiskt arbetssätt där barnet ses i hela sitt sammanhang. Det innebär att man arbetar nära barnet på flera arenor samtidigt; i skolmiljö, i hemmet och med fritiden. BUSS-teamet drivs i samverkan mellan socialkontoret och utbildningskontoret.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon 011-15 00 00

NP-center

NP-center är en kommunövergripande verksamhet för ungdomar mellan 13 och 23 år med neuropsykiatrisk problematik och deras familjer. Syftet är att ge ungdomarna stöd i sin nuvarande livssituation och inför framtiden. NP-centers mål är att stärka ungdomarnas delaktighet och självständighet i vardagen.

Läs mer om NP-center här.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontoret eller vård- och omsorgskontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon 011-15 00 00

Rådgivning och stöd

Socialkontorets utförarverksamhet erbjuder rådgivning, stöd och behandling till barn, ungdomar och deras familjer.

Barn- och ungdomsverksamhetens utförardelar når du måndagar kl. 15:00-16:00 och torsdagar 8:30-9:30 på telefonnummer: 011-15 20 00

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping