Du som bor i Norrköping kan vända sig till Norrköpings kommuns socialkontor för att få hjälp. Det kan handla om frågor som rör dig som barn eller ungdom men också sådant som handlar om din familj.

Dagtid kan du ringa till socialkontoret, telefon 011-15 26 15, mellan klockan 08.00-17.00 för råd och stöd.

Kontakta socialkontoret