Alkohol, droger och spelberoende

När en förälder eller en annan vuxen som ett barn lever med dricker för mycket, använder droger eller spelar påverkas barnet. Barn mår bra av att prata om sin situation och det är en hjälp för barnet att få prata om det som händer i familjen. Men det kan samtidigt vara svårt att prata om missbruk i familjen och att veta hur man kan prata med barnet. Ibland kan barnet också behöva mer stöd än vad man kan ge som förälder. Kontakta gärna någon av verksamheterna nedan som kan guida dig rätt.

Om du är orolig för att du själv dricker för mycket, använder droger, spelar för mycket eller om du känner någon som du oroar dig för, kan du ta kontakt med någon av verksamheterna nedan. Det finns bra stöd och behandling att få om man vill sluta.

Om du är orolig för att ditt barn dricker för mycket eller använder droger kan du ta kontakt med Moa-mottagningen.

Kontakt