Alkohol, droger och spelberoende

Ett barn påverkas av att leva med en någon som med dricker för mycket, använder droger eller spelar och kan behöva stöd.

Stöd till barnet

Barn mår bra av att prata om sin situation, och det är en hjälp för barnet att få prata om det som händer i familjen. Men det kan samtidigt vara svårt att prata om missbruk i familjen, och att veta hur man kan prata med barnet.

Ibland kan barnet också behöva mer stöd än vad man kan ge som förälder.

 

Moa-mottagningen

Moa-mottagningen är till för dig som är under 26 år och som har frågor eller problem som rör alkohol och droger. Föräldrar som behöver råd eller stöd kring sitt barn kan också vända sig hit.

Balder

Balder är en öppen stödverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna som har en närstående som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket.

Anhörig- och kunskapscenter

Anhörig- och kunskapscenter finns för dig som har en förälder, ett syskon, en kompis eller någon annan nära person som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket. Vi lyssnar, stöttar och ger råd kring de funderingar du har.

Stöd till den vuxna

Om du är orolig för att du själv, eller någon du känner, dricker för mycket, använder droger eller spelar för mycket finns det bra stöd och behandling att få om man vill sluta.

Boende, stöd och behandling för vuxna med missbruk

Om du är orolig för att ditt barn dricker för mycket eller använder droger kan du ta kontakt med Moa-mottagningen.

Moa-mottagningen

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00