Du behövs som jourhem

Just nu har vi brist på jourhem. Kan du ställa upp?

Jourhem är en person eller familj som tar emot barn i sitt hem när socialtjänsten behöver utreda barnets situation. Som jourhemsförälder ska du se till att barnet får sina behov tillgodosedda under den tiden som det bor hos dig.

Placeringen av varje enskilt barn kan pågå från några dagar upp till sex månader. Däremot kan uppdraget som jourhem pågå under flera år om du vill det.

Det är också möjligt att vara jourhem på heltid, så kallat kontrakterat jourhem. Det brukar vara intressant för den som vill ta tjänstledigt från jobbet och ägna sig åt att hjälpa barn under en period

Läs mer om jourhem

Delta i digital informationsträff eller bli uppringd

Hur vill du ha mer information? * (obligatorisk)
Hur vill du ha mer information?
Kontakt
Kontaktcenter
Familjehemsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 13
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping