Du som vill bli kontaktfamilj eller kontaktperson

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd. Det vanligaste är att kontaktfamiljen tar hand om ett barn eller ett syskonpar varannan helg. Stöd i form av kontaktfamilj är alltid en frivillig hjälp.

En kontaktperson är till för barn och ungdomar som behöver en extra vuxen på fritiden. Ibland behöver även en vuxen person en kontaktperson. Som kontaktperson är du en god förebild, någon att prata med och att göra aktiviteter tillsammans med. Det vanligaste är att man träffas en eller två gånger i veckan. Stöd i form av kontaktperson är alltid frivilligt.

Vem kan bli kontaktfamilj eller kontaktperson?

Alla barn och ungdomar är olika och har olika behov. Därför behövs alla slags kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Det viktigaste är att du har en stabil livssituation och tid att engagera dig.

Hur blir man kontaktfamilj och kontaktperson?

Innan du blir kontaktfamilj eller kontaktperson utreder vi din lämplighet genom att intervjua dig och göra registerkontroller. Om du vill bli kontaktfamilj gör vi även ett besök i ditt hem. När du blivit godkänd diskuterar vi tillsammans vilket slags uppdrag som passar just dig och din familj.

Ersättning

Kontaktfamiljer och kontaktpersoner får ersättning i form av arvodes- och omkostnadsersättning. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande och utbetalas för din insats. Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter du har. Vi följer Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer om ersättningar.

Mer information om ersättningar (Sveriges Kommuner och Landsting)

Vill du veta mer?

Kontakta oss
Du är välkommen att kontakta familjehemsenheten så berättar vi mer!
Telefon: 011-15 61 71
E-post: familjehemsenheten@norrkoping.se

Informationsmöte
Om du vill veta mer om uppdragen som kontaktfamilj och kontaktperson är du välkommen till en informationskväll på familjehemsenheten. Läs mer och anmäl dig via länken: Informationsmöte.

Läs mer i vår broschyr om att vara familjehem, kontaktfamilj och kontaktpersonPDF (pdf, 5.7 MB)

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se

Kontakt
Kontaktcenter
Familjehemsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 13
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Relaterat